Việc đưa ra kết luận về gà có trước hay trứng có trước cũng đã được một số nhà khoa học chứng mình có một loại protein có trên vỏ trứng chỉ được tìm thấy trong buồng trứng của gà. Nhưng theo mình thì hoàn toàn chưa đủ cơ sở vì giả sử loài gà được tiến hóa từ loài tiền-gà (tổ tiên loài gà) thì khả năng trong buồng trứng của loài tiên gà cũng tồn tại loại protein này. Và dưới đây chính là giải đáp thuyết phục nhất:

hoặc


Theo: Giải đáp thế kỷ