Trước giờ mọi người thường nghe Tham Ô và Hối Lộ, hai từ này có vẻ rất giống nhau nhưng thực ra lại hoàn toàn khác, vậy Tham ô và Hối lộ khác gì nhau?

Trả lời: 

Hối lộ dân gian thường gọi là đút lót, là hành vi đưa tiền, hoặc vật phẩm có giá trị, hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng, để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật. 


Tham ô hay còn gọi là tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công. 
Hối lộ đối tượng thường là người dân, còn tham ô đối tượng thường là những người có quyền lực trong bộ máy nhà nước.