Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Bộ đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân: