Theo đánh giá sơ bộ, đề thi tham khảo các môn thi THPT quốc gia 2019 được xây dựng theo hướng ngắn gọn và nhẹ nhàng hơn so với năm 2018.

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

1. Bài thi Toán học   >> XEM CHI TIẾT
2. Bài thi Ngữ văn  >> XEM CHI TIẾT
3. Bài thi Tiếng Anh  >> XEM CHI TIẾT
4. Bài thi Khoa học tự nhiên: 
 - Môn thi thành phần Vật lý >> XEM CHI TIẾT
 - Môn thi thành phần Hóa học >> XEM CHI TIẾT
 - Môn thi thành phần Sinh học >> XEM CHI TIẾT
5. Bài thi Khoa học xã hội: 
 - Môn thi thành phần Lịch sử  >> XEM CHI TIẾT
 - Môn thi thành phần Địa lý >> XEM CHI TIẾT
 - Môn thi thành phần Giáo dục công dân >> XEM CHI TIẾT

Đề thi có nội dung nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở tuyển sinh.