Hôm trước đi Haloween được cái giải hóa trang, hôm nay rảnh rỗi up lên cho anh em xem

ném đá đê!!!!!!!!!!

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01661

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01606

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01602

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01565

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01537

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01526

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01525

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01521

cấm: yếu tim, trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú ! DSC01666

Hô hô ! còn nhiều ảnh lắm nhưng chỉ sợ các anh em mất ngủ nên pause lại đã :yy69: bắn phá tiếp vào đợt sau vậy ! Hê hê