Điêu khắc rau củ quả 45848519

Tác phẩm Phồn vinh

Điêu khắc rau củ quả 65009527

Điêu khắc rau củ quả 12873484

Ngày hội 5 châu của tác giả Cao Trí Tài

Điêu khắc rau củ quả 31783577

Dưa hấu và bí đỏ là những nguyên liệu chính được sử dụng trong cuộc thi

Điêu khắc rau củ quả 69988281

Tượng "Phước Lộc Thọ" được điêu khắc từ bí đỏ

Điêu khắc rau củ quả 49039637

Điêu khắc rau củ quả 83624949

Có 18 đội dự thi với những phong cách khác nhau

Điêu khắc rau củ quả 55953647

Điêu khắc rau củ quả 92368977