PHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC GIỮA NGƯỜI và KHỈ Small_1270216483.nv

Phương trình 1

Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí

Con khỉ = ăn + ngủ

Tương đương hoán đổi: Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí

Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc

Kết luận: Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

Phương trình 2

Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền

con khỉ = ăn + ngủ

Suy ra: Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền

và chuyển vế đổi dấu: Ðàn ông - kiếm tiền = con khỉ

Kết luận: Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ !

Phương trình 3

Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền

con khỉ = ăn + ngủ

Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền

và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Ðàn bà - tiêu tiền = con khỉ

Kết luận: Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được

1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền

2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho Ðàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)

3/ Ðàn bà tiêu tiền để cho Ðàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:

Ðàn ông + Ðàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Ðàn ông + Ðàn bà = 2 con khỉ sống với nhau... !!!!!!!!!!!! !!!!