Ngoài việc ra mắt nhưng còn xin cái đánh giá ...tuổi tác....đoán thử nhiu....có vài ảnh à nhé....

Sao ai cũng nói là không đúng với cái tuổi
Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
yy47:

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> 1bccftew3i

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> 1bccftew3i

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> 123

Đứng cạnh con khủng long bự

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> Cuoicaxau.700x0

cưởi cá xấu nào

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> Untitled.700x0

Cảnh cái hồ bự...đố ở đâu?

Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> Hoangthai.700x0

Chụp với thằng bạn ( để quên xe nhà ông này nè)

Bắt đầu............?:yy93::yy93::yy93::yy93::yy93: Ra mắt cả nhà:yy112:
Mem mới ( mới tham gia vài tháng) xin đc ra mắt...:D.....> YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
)​